គោលនយោបាយ
គោលនយោបាយជាតិស្តីពីធនធានរ៉ែត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវចក្ខុវិស័យ គោលបំណង គោលដៅ និងតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិ និងដាក់ចេញនូវ យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាពសំខាន់ៗដើម្បីធានាឱ្យការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែ ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយចីរភាព ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងតម្លាភាព ស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី0៥ នៃរដ្ឋសភាដែលបានកំណត់ថា «អភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែ ដើម្បីប្រែក្លាយធនធាននេះឱ្យទៅជាប្រភពថ្មីមួយទៀត នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា»
 
វិស័យរ៉ែ គឺជាផ្នែកមួយនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដែលបានដើរតួនាទីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ផ្តល់នូវវិបុលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសម្រេចបាននូវការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 21241
ថ្ងៃនេះ :
00051
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465591
Flag Counter