ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម
១-ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម
១-១-ថាមពលអគិ្គសនី
នៅក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលអគ្គិសនីដើម្បី“ឈានទៅសម្រេចឲ្យបានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីមួយ គ្រប់គ្រាន់ មានចីរភាព អាចទុកចិត្តបាន មានគុណភាព និងមានថ្លៃសមរម្យ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”។
 
១-២-ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងសន្សំសំចៃថាមពល
នៅក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងសន្សំសំចៃថាមពល ដើម្បី“ឈានទៅសម្រេចឲ្យបានការបន្ថយតម្រូវការថាមពល ដោយធើ្វយ៉ាងណាឲ្យការប្រើប្រាស់ថាមពល និងការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិចតាមវិស័យនីមួយៗក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយរួមឲ្យបានកម្រិត ២០% នៅឆ្នាំ២០៣៥ ដោយធៀបជាមួយមូលដ្ឋានគោលឆ្នាំ២០១៤“។
១-៣-វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម
ការអភិវឌ្ឍថាមពលបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម នៅក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល មានចក្ខុវិស័យ និងបេសកម្មគឺ “ឈានឆ្ពោះទៅគ្រប់គ្រង និងជំរុញការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម ក្នុងគោលបំណងបម្រើឲ្យសន្តិភាព មិនរីកសាយភាយ មានសន្តិសុខ និងមានសុវត្ថិភាព”។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 22939
ថ្ងៃនេះ :
00476
ម្សិលមិញ :
00835
សរុប :
01468679
Flag Counter