ប្រកាសស្ដីពីការ ធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរ៉ែមានលក្ខណៈជាសិប្បកម្មនិងខ្នាតតូច ទៅឪ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខ្តេត
អង្ការ៍ 22 កញ្ញា 2020  |  បានអាន 2079
ថ្ងៃនេះ :
00110
ម្សិលមិញ :
00610
សរុប :
01282803
Flag Counter