ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់ ១១៥ គីឡូវ៉ុល ភ្នំពេញ-បាវិត ខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧