អានឯកសារ
សេចក្តីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ចូលក្នុង ក្របខណ្ឌក្រសួង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ទាំងអស់ ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួន នៅ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក នៅទីស្តីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (បន្ទប់ប្រជុំA ជាន់ទី៤) ជាកំហិត