អានឯកសារ
ផែនទីទីតាំងកូអរដោណេតំបន់សម្បទានរ៉ែសម្រាប់ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករករ៉ែនៅតំបន់ព្រែកកេងកង ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង