អានឯកសារ
ផែនទីទីតាំងកូអរដោណេតំបន់សម្បទានរ៉ែសម្រាប់ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករករ៉ែនៅតំបន់អូរចុស ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ និងឃុំសុចិត្រ​ និងឃុំមានរិទ្ធិ​ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពងធំ