លេខទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យ
១. ឯកឧត្តម យស មុនីរ៉ាត់ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ
លេខទូរស័ព្ទ 012 947 878
អ៊ីម៉ែល spokesman@mme.gov.kh; info@mme.gov.kh
     
២. ឯកឧត្តម វិចទ័រ ហ្សូនា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថាមពល
លេខទូរស័ព្ទ 012 918 401
អ៊ីម៉ែល spokesman@mme.gov.kh;info@mme.gov.kh
     
៣. ឯកឧត្តម ជៀប សួរ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត
លេខទូរស័ព្ទ 012 843 153
អ៊ីម៉ែល spokesman@mme.gov.kh;info@mme.gov.kh
     
៤. ឯកឧត្តម ស៊ុយ ឌីម៉ង់ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកកិច្ចការទូទៅ
លេខទូរស័ព្ទ 017 555 089
អ៊ីម៉ែល spokesman@mme.gov.kh;info@mme.gov.kh
ច័ន្ទ 30 វិច្ឆិកា -0001  |  បានអាន 6359
ថ្ងៃនេះ :
00323
ម្សិលមិញ :
01197
សរុប :
00495221
Flag Counter