ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម
ទស្សនវិស័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែគឺប្តេជ្ញាអភិវឌ្ឍន៌វិស័យធនធានរ៉ែដើម្បីចូលរួម អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ប្រកបដោយចេរភាព និងតម្លាភាព ដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចការនេះអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែមានបេសកម្ម សំខាន់ៗដូចតទៅ ៖
 
  • រៀបចំ ចងក្រង គោលនយោបាយ ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍន៍វិស័យភូគព្ភសាស្រ្ត និងធនធានរ៉ែ
  • ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង ជំរុញការចូលរួមពីវិស័យឯកជន ចាប់តាំងពីសិក្សាស្រាវជ្រាវ អាជីវកម្ម និងកែឆ្នៃធនធានរ៉ែ
  • ជំរុញគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម ការប្រើប្រាស់ និងការអភិរក្សធនធានរ៉ែប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងធានាបាននូវការប៉ះពាល់បរិស្ថាន
  • ជំរុញប្រមូល និងគ្រប់គ្រងចំណូលជាតិពាក់ព័ន្ធវិស័យធនធានរ៉ែ
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 9560
អង្គភាពក្រោមឱវាទ
ថ្ងៃនេះ :
07193
ម្សិលមិញ :
00941
សរុប :
00508130
Flag Counter