ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម
ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះ វិស័យរ៉ែគឺ «អភិវឌ្ឍន៍ធនធានរ៉ែដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផ្នែកបរិស្ថាន»
 
អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ គឺជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដែលមានបេសកកម្មយ៉ាងធំធេងក្នុងការជំរុញទាញយកឱ្យអស់លទ្ធភាពនូវសក្តានុពល របស់វិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មផលិតកម្មរ៉ែ ដើម្បីបង្កើតនូវផលប្រយោជន៍ជាវឌ្ឍនភាពរុងរឿងរយៈពេលវែងនៃសង្គមជាតិ បញ្ជៀសឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្សេងៗ ដល់បរិស្ថាន និងសង្គម លើកកម្ពស់ ផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងធ្វើឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងអស់។
 
វិស័យរ៉ែ នឹងត្រូវជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យក្លាយទៅជាសសរស្តម្ភដ៏រឹងមាំ និងជាកម្លាំងចលករថ្មីយ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការជំរុញវឌ្ឍនភាពសង្គម ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការកសាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ កម្ពុជា និងការជំរុញអភិវឌ្ឍពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជា។
ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យខាងលើនេះ គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗ របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨នេះ មានដូចតទៅ៖
  • កសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នកិច្ចសមស្រប និងរឹងមាំមួយសម្រាប់ជំរុញ និងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែ
  • ជំរុញកំណើនលំហូរចំណូលជាតិពីវិស័យរ៉ែនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឱ្យកើនឡើងទ្វេដង
  • បង្កើតសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងបរិក្ខារសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់បម្រើដល់វិស័យរ៉ែ
  • ជំរុញការចាត់វិធានការ និងបញ្ញត្តិកម្ម ក្នុងការការពារ និងលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍របស់ សហគមន៍មូលដ្ឋាន សង្គម និងបរិស្ថានធម្មជាតិ។
  • រៀបចំបទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ និងគោលការណ៍នានាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរ៉ែ
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស ទាំងផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងការកៀរគរប្រមូលចំណូលពីវិស័យរ៉ែ
  • ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
  • ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈមូលនិធិរ៉ែទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលក្រុមហ៊ុនរ៉ែត្រូវរួមចំណែកបង់ចូលមូលនិធិនេះ តាមអត្រាកំណត់មួយសមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណនៃផលិតកម្មរ៉ែ។ មូលនិធិនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលការដ្ឋានរ៉ែស្ថិតនៅ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល។
  • ការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើកម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់និងបញ្ហាយេនឌ័រក្នុងវិស័យរ៉ែក៏ត្រូវបានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 23695
ថ្ងៃនេះ :
00108
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465648
Flag Counter