លទ្ធផលការងារ

  • ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មធនធានរ៉ែបានបង្កើតប្រភពចំណូលថ្មីសម្រាប់ថវិកាជាតិ។
  • វិស័យរ៉ែ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមមាន ថ្មសំណង់ ក្រួស ខ្សាច់ ឡាតេរីត សម្រាប់បម្រើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ស្ពាន វារីអគ្គិសនី ទំនប់ធារាសាស្ត្រ និងសំណង់នានាទូទាំងប្រទេស។
  • ក្រសួងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ លើការជំរុញប្រែក្លាយការវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែឱ្យប្រកបដោយទិន្នផល មានការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានខ្ពស់។ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើ ដោយគិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ២០១៧នេះក្រសួងបានអនុវត្តនូវកម្មវិធីការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
  • ការកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត៖ ក្រសួងបានកសាងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តិនានាសម្រាប់វិស័យរ៉ែនិងប្រេងកាតដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល សុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ចំពោះវិស័យរ៉ែ ក្រសួងបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីធនធានរ៉ែ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការដ្ឋានរ៉ែ និង អនុក្រឹត្យចំនួន០៣(បី)។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រសួងបានចេញប្រកាសសម្រាប់គ្រប់គ្រងវិស័យរ៉ែចំនួន០៨ ប្រកាសអន្តរក្រសួងចំនួន០៧ សេចក្តីសម្រេចចំនួន០២ សារាចរចំនួន០៤និងសេចក្ដីណែនាំចំនួន០២។
  • ការកសាងសមត្ថភាព និងពង្រឹងស្ថាប័នកិច្ចថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន គឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ។ ក្រសួងបានបញ្ជូនមន្រ្តីជំនាញទៅចូលរួមវគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសខ្លី និងមធ្យម ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ជំនាញ។ ក្នុងនោះសម្រាប់វិស័យរ៉ែ ក្រសួងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាច្រើនរូបដើម្បី ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ភូគព្ភសាស្ត្រ ការវិភាគទិន្នន័យភូគព្ភសាស្ត្រ ការអភិវឌ្ឍ និងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ ។
  • ការជំរុញកំណើនលំហូរចំណូលជាតិពីវិស័យធនធានរ៉ែ៖ មកដល់ចុងអាណត្តិទី០៥ នេះ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបាន៖
  • ­ខិតខំអនុវត្តគោលនយោបាយកៀរគរចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយរៀបចំកំណត់អត្រាសួយសាររ៉ែថ្មីឱ្យស្របតាមការវិវឌ្ឍរបស់ទីផ្សាផលិតផលរ៉ែនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធពីវិស័យរ៉ែមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ មានត្រឹមតែប្រហែល៤ លានដុល្លារអាមេរិក មកដល់ឆ្នាំ២០១៧ ប្រហែល ១៤ លានដុល្លារអាមេរិក
  • កែសម្រួលនីតិវិធីប្រមូលនិងបង់កម្រៃសួយសាររ៉ែ កម្រៃសេវាសាធារណៈ ឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើការបង់កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជូនរដ្ឋ និងធានាមិនឱ្យមានបំណុលកើតមានឡើងបាន
  • ការរឹតបន្តឹងការតឹងទារបំណុល ដោយអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនិងប្រេងកាត និងលិខិតបទដ្ឋានគិតិយុត្តជាធរមាន និងការជម្រះបំណុលរ៉ាំរ៉ៃដែលកើតមានឡើងកន្លងមក។
ជាលទ្ធផលក្រសួងប្រមូលចំណូលពី
រ៉ែសំណង់ មានអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើកនិងការដ្ឋានវាយថ្មប្រមាណ២៦០បានផ្តល់ឱ្យដល់អាជីវករធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែសំណង់លើផ្ទៃដីប្រមាណជាង៦ ០០០ ហិកតា ដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មជាង៥ ០០០ នាក់ និងមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ៣៣៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។
ចំណែករ៉ែឧស្សាហកម្មក៏បានរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ក្នុងនោះការធ្វើអាជីវកម្មថ្មកំបោរ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ក្នុងស្រុកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ បច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រ ផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន៥ កំពុងដំណើរការដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ងត៍ប្រមាណ៧លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ ឆ្លើយតបបាននឹងតម្រូវការសាងសង់ និងកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានូវការនាំចូលផលិតផលស៊ីម៉ងត៍ពីក្រៅប្រទេស។ ជាងនេះទៅទៀត អាជីវកម្មថ្មកំបោរនេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រអគ្គិសនី និងដល់អាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វផងដែរ។
ចំពោះរ៉ែលោហៈវិញមានអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករកធនធានរ៉ែចំនួន៥៤អាជ្ញាបណ្ណ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានផ្តល់ដល់វិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែលោហៈដែលរួមមានរ៉ែដែក មាស ទង់ដែង និងរ៉ែបុកស៊ីត។ ដោយឡែកអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែចំនួន២៧ ក៏បានផ្តល់ដល់វិនិយោគិនសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដែក មាស ធ្យូងថ្ម និងខ្សាច់ស៊ីលីកា ដែលក្នុងនោះឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មរ៉ែមាសខ្នាតមធ្យមចំនួន១ កំពុងដំណើរការសាងសង់រោងចក្រដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរ៉ែមាសនាឆ្នាំ២០១៨នេះ។ ទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់រ៉ែលោហៈនេះមានចំនួនប្រមាណ៧៣៣ លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មចំនួនប្រមាណជាង១ ៥០០នាក់។
អាស្រ័យដោយការកែទម្រង់លើវិធានការប្រមូលចំណូលពីវិស័យរ៉ែនាឆ្នាំ២០១៥ បានធ្វើឱ្យចំណូលពីវិស័យរ៉ែក្នុងឆ្នាំ២០១៦ មានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង៥២ ០០០ លានរៀល (ជាងដប់បីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣ ដែលមានតែជាង៧ ០០០ លានរៀល (ជិតពីរលានដុល្លារសហរដ្ឋ អាមេរិក) តែប៉ុណ្ណោះ។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 27631
ថ្ងៃនេះ :
00133
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465673
Flag Counter