ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនង
ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី និងស្ថានបេសកកម្ម អចិន្ត្រៃយ៍ កម្ពុជា ប្រចាំអាស៊ាន
Jl. Pejaten Barat No. 41
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.
Tel : (62-21) 781 2523
Fax : (62-21) 781 2524
អ៊ីមេល: camembjkt@gmail.com
             camemb.jkt@mfa.gov.kh

ថ្ងៃធ្វើការ
ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ
ម៉ោង : 08:00 - 12:00    hrs
          :  13:30 -  16:30   hrs
កិច្ចការកុងស៊ុល : 
ម៉ោង: 09:00  - 12:00
       : 14:00  - 16:00
 (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងបុណ្យជាតិ)
សុក្រ 24 មេសា 2015  |  បានអាន 5437